השמיכה של השמיכה

מפלצת הנשיקות

שתף פוסט

כל ערב לפני השינה יואב מתכסה בנשיקות.

איכסה!

אני מוחק ומנגב את כל הנשיקות!

מה? אומרת המפלצת, אתה רוצה שגם אני אמחק את שלך?

לא, לא , לא אני מתחנן! לא למחוק .

אז אל תנגב את שלי היא מבקשת.

ותדע לך –  כל יום אני אבוא לנשק אותך!

יואב במקבל את הדין בצחקוק, ומנגב אותן 

אחרי שהמפלצת הולכת.