השמיכה של השמיכה

שיר שהתפרסם בכתב העת "משיב הרוח" גליון נ'

שתף פוסט

חורף 2015