השמיכה של השמיכה

מבול

שתף פוסט

שיר שלי שהתפרסם בירחון מוטיב – ירחון בנושא שירה וספרות עברית. גליון מספר 58 בנושא "אסון טבע". ינואר 2020

https://www.motiv-magazine.co.il/g58.html