השמיכה של השמיכה

מה נעשה עכשיו

שתף פוסט

מה נעשה עכשיו? שואל נדב

לך תשחק.

לא. מה נעשה עכשיו?

לך תראה טלביזיה.

מה! נעשה! עכשיו!?

לך תצייר ציור לאמא.

מה נעשה עכשיו!???

טוב, מה אתה רוצה לעשות?

לא יודע.

רוצה לשחק באמא וילד?

לא

באמא ותינוק?

לא

באמא וגור?

לא.

מה נעשה עכשיו?

שואל נדב

נשאל מה לעשות?

אני אעזור לאמא.

אמא יושבת, במה תעזור לה?

במה שהיא עושה.

אמא יושבת ולא עושה כלום.

אני רוצה לעזור לאמא!

אז מה נעשה?

נעזור לאמא.

טוב.

בוא נשטוף כלים, נקפל כביסה ונכין אוכל.

ומה נעשה עכשיו?

שואל נדב.